Η ποιότητα του αέρα παγκοσμίως - Mellon Green

Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι διαπιστώσεις της 6ης Έκθεσης για την Ποιότητα του Αέρα Παγκοσμίως, αφού πάνω από το 90% των περιοχών που μετρήθηκαν ξεπερνά τα όρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. H χώρα μας δυστυχώς βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις των ευρωπαϊκών χωρών ως προς την ποιότητα της ατμόσφαιρας.

VIDEOS Δείτε περισσότερα