Ουραγός στην αποταμίευση η Ελλάδα - Mellon ESG

Ουραγοί στην αποταμίευση είναι οι Έλληνες, όπως προκύπτει από μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι αξιοσημείωτο μάλιστα ότι αποταμιεύουμε λιγότερο και από τους φτωχότερους Ευρωπαίους. Δείτε ποιοι λογοι έχουν εμπεδώσει στη χώρα μας κουλτούρα χαμηλής αποταμίευσης.

VIDEOS Δείτε περισσότερα