Πως επηρεάζονται οι δανειολήπτες από την μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ - Mellon ESG

Στο πρώτο βήμα αποκλιμάκωσης των επιτοκίων στην ευρωζώνη προχώρησε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Παρόλα αυτά, η μείωση κατά 0,25% δεν αναμένεται να έχει άμεσα αισθητές συνέπειες ως προς τις δόσεις των δανειοληπτών και δη αυτών που έχουν πάρει στεγαστικό δάνειο. Οι επιπτώσεις στις «τσέπες» των δανειοληπτών θα αρχίσει να φαίνεται πιο πολύ μετά από περίπου ένα έτος, όταν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναλυτών τα επιτόκια θα έχουν μειωθεί περαιτέρω, προσεγγίζοντας το 2%.

VIDEOS Δείτε περισσότερα