Έξυπνες πόλεις - Mellon Green

Τι σημαίνει έξυπνη πόλη; Ένας δήμος που οι παραδοσιακές υπηρεσίες γίνονται πιο αποδοτικές με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών προς όφελος όλων. Η ιδέα της εφαρμογής “Έξυπνες Πόλεις” στην Ελλάδα περιλαμβάνει μία σειρά διαδικασιών βάσει των οποίων οι πόλεις πλέον περνούν στην ολική ψηφιακή εποχή τους με αποτέλεσμα να γίνονται βιώσιμες, να εξελίσσονται, έχοντας στόχο να απλοποιούν και να αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών αλλά παράλληλα να είναι και φιλικές στο περιβάλλον.

VIDEOS Δείτε περισσότερα