Ρομπότ και τεχνητή νοημοσύνη - Mellon Digital

Ποιες είναι οι επιπτώσεις της αυτοματοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, στην επιχειρηματική καινοτομία, στην αειφορία και στην εκπαίδευση και ποιες είναι οι ευκαιρίες που προσφέρει η τεχνολογία για τη βελτίωση της ζωής; Στο Συνέδριο Effective Dialogue 2024, ένα ευρύ φάσμα συμμετεχόντων από διάφορους τομείς της κοινωνίας, επαναπροσδιόρισαν την πορεία της κοινωνίας προς ένα βιώσιμο και υπεύθυνο μέλλον.

VIDEOS Δείτε περισσότερα