Απαραίτητη για κάθε επιχείρηση η ανάπτυξη ενός τοπικού δικτύου - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Η επικοινωνία των υπολογιστών και η δυνατότητα ασφαλούς πρόσβασης στα αρχεία και στις βάσεις δεδομένων.

VIDEOS Δείτε περισσότερα