Πολιτική

05 Μαρτίου 2024 16:57 Τελευταία ενημέρωση : 05 Μαρτίου 2024 20:29

Άννα - Μισέλ Ασημακοπούλου και Κασσελάκης: Εισαγγελική έρευνα για τους δύο πολιτικούς

Διάβασέ μου το...

Παρέμβαση του εισαγγελέα για την ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Άννα - Μισέλ Ασημακοπούλου και Κασσελάκης: Εισαγγελική έρευνα για τους δύο πολιτικούς
-

Εισαγγελική έρευνα για ενδεχόμενη παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες ξεκινά η Εισαγγελία πρωτοδικών για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη. Εισαγγελική έρευνα ξεκίνησε και για την ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, μετά τη μαζική αποστολή e-mails σε απόδημους Έλληνες.

Στην περίπτωση της Άννας – Μισέλ Ασημακοπούλου, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αντώνη Ελευθεριάνο, διέταξε έρευνα  σχετικά με τη διαρροή στοιχείων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κατοίκων του εξωτερικού τα οποία έφτασαν στην κατοχή της ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.

Το αντικείμενο της έρευνας είναι καταρχάς πώς έφτασαν στην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των κατοίκων του εξωτερικού. Δύο αδικήματα εξετάζεται εάν έχουν διαπραχθεί και από ποιους.  Το ένα είναι η παραβίαση της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα και το δεύτερο εάν έχει υπάρξει παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου. Και τα δύο διώκονται σε βαθμό πλημμελήματος, και στην εισαγγελική έρευνα θα συσχετιστεί και το πόρισμα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ήδη από χθες έχει ξεκινήσει τη δική της έρευνα.

Η έρευνα που διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας πρωτοδικών Αντώνης Ελευθεριάνος, για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ έχει στόχο να διακριβωθεί αν ο κ. Κασσελάκης έχει παραβιάσει το νόμο για την δήλωση περιουσιακής κατάστασης και ειδικότερα τις διατάξεις που αφορούν την απαγόρευση συμμετοχής σε διοίκηση ή στο κεφάλαιο εταιρειών, που έχουν έδρα πραγματική ή καταστατική στην αλλοδαπή στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο εθνικό ή το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η εισαγγελική παρέμβαση ήρθε μετά την δημοσιοποίηση στοιχείων περί δανείου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, δια μέσου εταιρίας του στην Αμερική, στο ταμείο του κόμματος προκειμένου να γίνουν πληρωμές σε εργαζόμενους σε ΜΜΕ. Για την υπόθεση υπήρξε δημόσια αντιπαράθεση με αφορμή την απόλυση από τον κ. Κασσελάκη, του μέχρι πρότινος οικονομικού διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θύμιου Γεωργόπουλου. Ο τελευταίος σε πρόσφατη ανάρτηση του ανέφερε ότι το επίμαχο δάνειο του Στέφανου Κασσελάκη μπήκε στον λογαριασμό της Left Media ΑΕ, ουσιαστικά χωρίς να χρειάζεται, καθώς το δώρο και η μισθοδοσία των εργαζομένων είχε ήδη καταβληθεί. Έτσι, σύμφωνα με τον μέχρι πρότινος οικονομικό διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ, το ποσό επιστράφηκε "στις 4/1/2024 μόλις μας έγιναν γνωστά τα στοιχεία του λογαριασμού που έπρεπε να κατατεθεί η επιστροφή της (αχρησιμοποίητης) τραπεζικής οφειλής".

Την έρευνα με εντολή του κ. Ελευθεριάνου ανέλαβε ο Εισαγγελέας ι Δημήτρης Νομικός.

 

Πηγές ΝΔ σχετικά με την έρευνα της εισαγγελίας για την εταιρεία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασσελάκη αναφέρουν τα εξής: «Σχετικά με τα όσα υποστηρίζουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κασσελάκης από τη μία λέει ότι δεν είναι σίγουρος αν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης γιατί υπάρχει διχογνωμία περί υποχρέωσης: Δεν υπάρχει καμία διχογνωμία, ο νόμος είναι σαφής και έχει υποχρέωση όποιος είναι αρχηγός κοινοβουλευτικής ομάδας που εκπροσωπείται σε εθνικό ή το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο να μην συμμετέχει σε αλλοδαπή εταιρία και μάλιστα με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ του 2016.

Κάτι που άλλωστε από τον ΣΥΡΙΖΑ το παραδέχονται έμμεσα όταν αναφέρουν ότι θα μεταβιβάσει τις μετοχές του. 'Αραγε αν δεν τον καταλαμβάνει η διάταξη και δεν υπάρχει διχογνωμία γιατί θα τις μεταβιβάσει; Επομένως ο κ. Κασσελάκης συνομολογεί για ακόμη μια φορά ότι έχει ακόμη την κατοχή του μετοχές αλλοδαπών εταιριών, άρα όλο αυτό το διάστημα παραβιάζει τη σχετική νομοθεσία. (Ακολουθεί η σχετική διάταξη) Τι προβλέπει η νομοθεσία για τα ασυμβίβαστα των πολιτικών προσώπων σε σχέση με τη συμμετοχή τους σε εταιρίες: Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3213/2003 και υπό τον τίτλο: «Απαγόρευση συμμετοχη?ς σε εταιρει?α με ε?δρα στην αλλοδαπη? για πολιτικα? προ?σωπα, απαγορευ?σεις συμμετοχη?ς σε εταιρει?ες με ε?δρα μη συνεργα?σιμα φορολογικα? κρα?τη και κρα?τη με προνομιακό? φορολογικό? καθεστώς», ορίζεται ότι: 1. Στον Πρωθυπουργό?, στους Αρχηγούς των πολιτικω?ν κομμα?των που εκπροσωπου?νται στο Εθνικο? η? το Ευρωπαι?κο? Κοινοβου?λιο, καθω?ς και ο?σων λαμβα?νουν κρατικη? χρηματοδο?τηση, στους Υπουργου?ς, στους αναπληρωτε?ς υπουργου?ς και τους Υφυπουργου?ς, στους βουλευτε?ς και τους ευρωβουλευτε?ς και ο?σους διαχειρι?ζονται τα οικονομικα? των πολιτικω?ν κομμα?των ως ανωτε?ρω, στους Γενικου?ς και Ειδικου?ς Γραμματει?ς της Βουλη?ς και της Γενικη?ς Κυβε?ρνησης, στους περιφερεια?ρχες και στους Δημα?ρχους απαγορευ?εται η συμμετοχη? στη διοι?κηση η? στο κεφα?λαιο εταιρειω?ν, που ε?χουν ε?δρα πραγματικη? η? καταστατικη? στην αλλοδαπή? είτε αυτοπροσώπως, είτε με παρένθετα πρόσωπα. … 3. Η κατα? παρα?βαση της παραγρα?φου 1 α?μεση η? δια παρε?νθετου προσω?που συμμετοχη? σε εταιρει?α, που ε?χει ε?δρα στην αλλοδαπη? τιμωρει?ται με φυλα?κιση τουλα?χιστον δυ?ο (2) ετω?ν και με χρηματικη? ποινη? απο? δε?κα χιλια?δες (10.000) ευρω? ε?ως πεντακο?σιες χιλια?δες (500.000) ευρω?».

Σημειώνεται δε ότι ο νόμος 5026/2023, ο οποίος αντικατέστησε στο σύνολο του σχεδόν το νόμο 3213/2003, εξαίρεσε ρητά από την κατάργηση το άρθρο 8 του τελευταίου, σχετικά με την απαγόρευση συμμετοχής πολιτικών προσώπων και δη Αρχηγών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Κοινοβου?λιο σε εταιρίες με έδρα την αλλοδαπή ή και μη συνεργάσιμα φορολογικά κράτη ή και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, με αποτέλεσμα σήμερα η απαγόρευση να εξακολουθεί να έχει πλήρη ισχύ».

Σχόλιο για τα «αντανακλαστικά της ελληνικής Δικαιοσύνης» κάνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης με αφορμή την εισαγγελική έρευνα για τα περιουσιακά του στοιχεία και το πόθεν έσχες του.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Κασσελάκης αναφέρει: «Η ελληνική Δικαιοσύνη έχει τα πιο γρήγορα αντανακλαστικά στον κόσμο: Όταν αναλαμβάνει να υπερασπιστεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη απέναντι στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο που βοά για την κατάλυση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Όταν αναλαμβάνει να στείλει σπίτι τους, αντί για τη φυλακή, βιαστές πρωθυπουργικούς φίλους και στελέχη της ΝΔ που παρανομούν. Όταν αναλαμβάνει να με στοχοποιήσει για το δάνειο που έδωσα στο κόμμα μου για να μη μείνουν απλήρωτοι τις γιορτές οι εργαζόμενοι. Από τα δεδουλευμένα μου στις ΗΠΑ, όχι από σακούλες από επιχειρηματίες. H ελληνική Δικαιοσύνη έχει τα πιο αργά αντανακλαστικά στον κόσμο: Όταν οφείλει να διερευνήσει το έγκλημα, το μπάζωμα και τη συγκάλυψη στα Τέμπη. Όταν οφείλει να διερευνήσει το Predator και τις παράνομες παρακολουθήσεις του Μαξίμου. Όταν οφείλει να δικάσει τις υποθέσεις κάθε απλού πολίτη που ψάχνει το δίκιο του χωρίς μέσον και «πλάτες». Σε ό,τι με αφορά: Στείλτε όσους εισαγγελείς θέλετε. Σε αντίθεση με τις γιγαντιαίες περιουσίες αυτών που μας κυβερνούν, τα δικά μου εισοδήματα στις ΗΠΑ είναι όλα φορολογημένα. Μέχρι το τελευταίο δολάριο - μέχρι το τελευταίο ευρώ. Σε ό,τι αφορά τη χώρα της ατιμωρησίας: Όλα θα αλλάξουν. Από όλους εμάς που έχουμε καθαρά χέρια, με τη δύναμη όλων εσάς που έχετε καθαρό μέτωπο».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απαντώντας στη δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασσελάκη, τον κατηγόρησε για "αναπαραγωγή της πιο χυδαίας εκδοχής των fake news" και τον κάλεσε να "δώσει απαντήσεις" αντί να καταφεύγει σε "ευθεία επίθεση κατά της Δικαιοσύνης". "Ο κ. Κασσελάκης αντί να απαντήσει επί της ουσίας στα όσα πολύ σοβαρά ερευνούν οι εισαγγελικές αρχές, ύστερα και από τις καταγγελίες του πρώην οικονομικού διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ, προέβη σε μία ευθεία επίθεση στη Δικαιοσύνη και την ίδια στιγμή αναπαράγει την πιο χυδαία εκδοχή της ρητορικής των fake news και του τοξικού λόγου που εξέφρασε το κόμμα του τα τελευταία χρόνια" ανέφερε ο κ.Μαρινάκης και κατέληξε:"Αντιλαμβανόμαστε τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει, αλλά αν νομίζει ότι καταφεύγοντας στην τοξικότητα θα αποφύγει τις απαντήσεις, κάνει μεγάλο λάθος".

«Ο κ. Κασσελάκης αντιδρά στη διερεύνηση των καταγγελιών του μέχρι πρότινος οικονομικού διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ, επιτιθέμενος ευθέως στη Δικαιοσύνη με μία δήλωση - ρεσιτάλ χυδαιότητας και αντιθεσμικότητας!», επισημαίνει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Νίκος Ρωμανός«Είναι θλιβερό αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης να επιτίθεται τόσο χυδαία στη Δικαιοσύνη! Δυστυχώς ο κ. Κασσελάκης επιβεβαιώνει σήμερα ότι ΣΥΡΙΖΑ ίσον Πολακισμός, όσες ηγεσίες κι αν αλλάξει, όσες μετακινήσεις κι αν «υποστεί» ο κ. Πολάκης», καταλήγει ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ.

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία: φόβοι για τον σεισμό στα Δαρδανέλια

Κέιτ Μίντλετον: Η πρώτη της εμφάνιση μετά το χειρουργείο

ΔΥΠΑ - Κοινωνικός τουρισμός: voucher για Καθαρά Δευτέρα και Πάσχα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ