Οικονομία

07 Φεβρουαρίου 2020 16:07

Επίδομα γέννας: όσα πρέπει να ξέρετε

Text to Speech

Εγκρίθηκε το σχετικό κονδύλι. Οι αιτήσεις, τα κριτήρια, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής του.

Επίδομα γέννας: όσα πρέπει να ξέρετε

 

Στην έγκριση του κονδυλίου για το επίδομα γέννας προχώρησε με απόφασή του, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης. Ειδικότερα, ενέκρινε τη δέσμευση πίστωσης, ύψους 123 εκατ. ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου, για το οικονομικό έτος 2020.

Στόχος είναι να καλυφθεί η δαπάνη καταβολής του επιδόματος γέννησης στους δικαιούχους από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Μάλιστα, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του επιδόματος, κάτι που θα συμβεί αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης των υπουργείων Εργασίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

Όσα πρέπει να ξέρετε για το επίδομα γέννας

Η πληρωμή

Η καταβολή του επιδόματος γέννησης θα γίνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

Η φορολόγηση

Το επίδομα δεν ανήκει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, είναι απαλλαγμένο από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου και δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη.

Οι αιτήσεις

Οι δικαιούχοι, αμέσως μετά την υποβολή της αίτησής τους, και - ειδικότερα - στο τέλος του μήνα θα λαμβάνουν την πρώτη δόση των 1.000 ευρώ, στη συνέχεια μετά από 6 μήνες, και πάλι στο τέλος του μήνα, θα πληρώνονται τη δεύτερη και τελευταία δόση του επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ.

Η δήλωση

Με τη γέννηση του τέκνου προβλέπεται δήλωση γέννησης που έλαβε χώρα σε μαιευτήριο ή μαιευτική κλινική /τμήμα νοσοκομείου και δημιουργία υποσυστήματος του Πληροφοριακού συστήματος Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης.

Η κατάρτιση της δήλωσης γέννησης που έλαβε χώρα σε μαιευτήριο, δημόσιο ή ιδιωτικό ή και σε μαιευτικές κλινικές /τμήματα νοσοκομείων γίνεται με τη χρήση του υποσυστήματος δήλωσης γέννησης του Μητρώου Πολιτών. Η δήλωση γέννησης καταρτίζεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους του ιδρύματος που έλαβε χώρα ο τοκετός.

Στη δήλωση γέννησης καταχωρούνται τα στοιχεία που απαιτούνται για την κατάρτιση ληξιαρχικής πράξης γέννησης. Στη ληξιαρχική πράξη γέννησης απαιτούνται το όνομα, το επώνυμο, η εγγραφή στον δήμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και εφόσον υφίσταται ο Φορέας Ασφάλισης του νεογνού.

Με τη ληξιαρχική πράξη γέννησης ο γονέας θα μπορεί να υποβάλλει την αίτηση για το επίδομα και μετά από έγκριση της αίτησης θα προβλέπεται η χορήγηση της πρώτης δόσης ύψους 1.000 ευρώ.

Τα κριτήρια 

Το επίδομα χορηγείται στους δικαιούχους που διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν την ιδιότητα του:

  • Έλληνα Πολίτη
  • Ομογενούς αλλοδαπού που διαθέτει Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς
  • Πολίτης κράτους – μέλους της ΕΕ
  • Πολίτης της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, ενώ στην περίπτωση δικαιούχου, πολίτη   τρίτης χώρας, η χορήγηση του επιδόματος τελεί υπό την προϋπόθεση απόδειξης μόνιμης διαμονής στη χώρα τα τελευταία 12 χρόνια πριν από τη γέννηση του παιδιού. Στην περίπτωση αυτή, 12ετής παραμονή εκλαμβάνεται ως ικανή διάρκεια για την απόκτηση ισχυρού βιοτικού δεσμού των δικαιούχων με τη χώρα και την ελληνική κοινωνία.